Boardman2020

Boardman2020 on kasvuyrityksistä kiinnostuneiden osaamisverkosto.

Edistämme kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa ja tuemme suomalaisten yritysten pyrkimyksiä kehittää ja johtaa kansainvälisesti menestyviä kasvuyrityksiä. Uskomme, että parhaat ainekset yrityksen kasvulle syntyvät vaativien omistajien, osallistuvan hallituksen sekä aikaansaavan johdon ja sitotuneen henkilöstön yhteistyönä. Haluamme varmistaa, että Suomi on maailman paras paikka yrityksille kasvaa.

Olemme Boardman Oy:n suurin ja aktiivisin alajaosto. Toimintamme on voittoa tavoittelematonta. B2020-osaamisverkoston toimintaa johtaa aktiivisista verkoston jäsenistä koostuva hallitus. B2020-osaamisverkoston toiminta käynnistyi vuonna 2006.


Boardman2020 -verkosto edistää kasvun kulttuuria.

 • Tuomalla uutta, tuoretta näkökulmaa ja tietoa kasvuyrityksiin ja niitä ympäröivään yhteiskuntaan
 • Kehittämällä kasvuyrityksen omistaja – hallitus – johto -ketjun osaamista osana Boardman -verkostoa
 • Luomalla hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kautta todellista lisäarvoa erityisesti kasvuyrityksille
 • Järjestämällä tilaisuuksia ja valmennuksia, joissa vaihdetaan kokemuksia, opitaan toisilta ja verkostoidutaan

Arvot

 • Intohimoinen suhtautuminen kasvuun
 • Oman kasvun kulttuurin ja kokemusten jakaminen
 • Vastaanottavaisuus

Slogan: INSPIROIDU > VERKOSTOIDU > KASVA

 

B2020-hallituksen tavoitteet 2017-2018

1. Kasvuyrittäjäverkostomme kansainvälistymistarpeiden tukeminen

 • Tuomalla ja välittämällä tietoa, luomalla suhteita ja verkostoja ja jakamalla kokemuksia.

2. Luomalla verkoston sisälle yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja paloa yhteisen asian edistämiseksi

3. Toiminnan kehittäminen ja mission edistäminen:

 • Tiedon ja osaamisen jakaminen (tapahtumat, tilaisuudet, valmennukset, julkaisut).
 • Suhteisen luominen (VIP-jäsentoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen).
 • Yhteiskunnallisen kasvunkulttuurin edistäminen (kumppanuudet, mediayhteistyö).