Meistä

Boardman2020 verkostokuva

Boardman2020 on kasvuyrityksistä kiinnostuneiden osaamisverkosto.

Edistämme kasvun kulttuuria ja osaamista Suomessa ja tuemme suomalaisten yritysten pyrkimyksiä kehittää ja johtaa kansainvälisesti menestyviä kasvuyrityksiä.

→ Uskomme, että parhaat ainekset yrityksen kasvulle syntyvät vaativien omistajien, osallistuvan hallituksen sekä aikaansaavan johdon ja sitotuneen henkilöstön yhteistyönä.

→ Haluamme varmistaa, että Suomi on maailman paras paikka yrityksille kasvaa.

Olemme Boardman Oy:n suurin ja aktiivisin alajaosto. Toimintamme on voittoa tavoittelematonta. B2020-osaamisverkoston toimintaa johtaa aktiivisista verkoston jäsenistä koostuva hallitus. B2020-osaamisverkoston toiminta käynnistyi vuonna 2006.


 

Boardman2020 -verkosto edistää kasvun kulttuuria:

» Tuomalla uutta, tuoretta näkökulmaa ja tietoa kasvuyrityksiin ja niitä ympäröivään yhteiskuntaan

» Kehittämällä kasvuyrityksen omistaja – hallitus – johto -ketjun osaamista osana Boardman -verkostoa

» Luomalla hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kautta todellista lisäarvoa erityisesti kasvuyrityksille

» Järjestämällä tilaisuuksia ja valmennuksia, joissa vaihdetaan kokemuksia, opitaan toisilta ja verkostoidutaan

Arvot:

» Intohimoinen suhtautuminen kasvuun

» Oman kasvun kulttuurin ja kokemusten jakaminen

» Vastaanottavaisuus

Slogan: INSPIROIDU > VERKOSTOIDU > KASVA


B2020-hallituksen tavoitteet 2017-2018

1. Kasvuyrittäjäverkostomme kansainvälistymistarpeiden tukeminen

» Tuomalla ja välittämällä tietoa, luomalla suhteita ja verkostoja ja jakamalla kokemuksia.

2. Luomalla verkoston sisälle yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja paloa yhteisen asian edistämiseksi

3. Toiminnan kehittäminen ja mission edistäminen:

» Tiedon ja osaamisen jakaminen (tapahtumat, tilaisuudet, valmennukset, julkaisut).

» Suhteisen luominen (VIP-jäsentoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen).

» Yhteiskunnallisen kasvunkulttuurin edistäminen (kumppanuudet, mediayhteistyö).